Richtlijnen

Richtlijnen

Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.

Inschrijving

De inschrijving voor deze wedstrijd kan uitsluitend gedaan worden via het inschrijfformulier van deze website.

Er wordt op volgorde van binnenkomst een inschrijflijst bijgehouden. Het is niet mogelijk voor ieder ander om deze inschrijflijst in te zien. Pas na de jurering zal bekend worden gemaakt welke deelnemers meegedaan hebben aan de wedstrijd.

Wanneer er meer inschrijvingen zijn ontvangen dan aquaria komen deze personen op een reservelijst, maar in principe geldt vol=vol.

De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling ontvangen is.

Inschrijfkosten:

Indien de wedstrijddieren gedoneerd worden aan de organisatie voor de veiling, dan zijn de inschrijfkosten € 10,- per ingeschreven aquarium/groep.

Worden de dieren na de wedstrijd weer opgehaald door de eigenaar, dan zijn de inschrijfkosten € 15,00 per ingeschreven aquarium/ groep.

 Alle opbrengsten vanuit de inschrijvingen wordt gebruikt om alles wat nodig is voor deze wedstrijd te bekostigen.

Betaling

De betaling kan gedaan worden door het totale bedrag van inschrijving over te boeken naar de volgende rekening:

Bankrekening:

IBAN: NL65INGB0007375312
BiC: INGBNL2A
t.n.v. Fishfarmonline

Onder vermelding van: Betaling Dutch Shrimp Contest en naam deelnemer

Of via Paypal via het volgende emailadres: info@fishfarmonline.com

Onder vermelding van: Betaling Dutch Shrimp Contest en naam deelnemer

Verzenden van garnalen voor de wedstrijd

Het is mogelijk om de garnalen per pakketpost op te sturen. Het pakket moet op donderdag 22 november 2018 aankomen.

Het adres voor vezending garnalen
(let op: dit is niet de locatie van de wedstrijd, maar het huisadres van 1 van de organisatoren):

Fishfarmonline
Schietbaanweg 75
7521 CZ Enschede
Netherlands

Deelnemers van buiten Nederland moeten op de buitenkant van het pakket vermelden dat de inhoud geen beschermde soort is, en dat de inhoud een cadeau is en geen handelswaren.

De verpakking van de dieren moet stevig zijn en waterdicht.

De transportzakken moeten ieder voorzien worden van de categorie en het aantal garnalen.
Er mag geen naam van de deelnemer op de zakken worden vermeld!

Dit moet duidelijk leesbaar geschreven worden, en met een watervaste marker.

De naam van de deelnemer moet apart bijgevoegd worden op een brief. Vermeld duidelijk naam en adres.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en verlies door het verzendproces.

De dieren zullen zo snel mogelijk uit de verpakking gehaald worden zodra ze zijn gearriveerd, maar zorg voor voldoende zuurstof in de zakken en houdt rekening met lage temperaturen!!

Sluitingsdatum inschrijving

De inschrijving sluit op 1 november 2018 en de betaling moet uiterlijk 5 november 2018 ontvangen zijn. 

Hoeveelheid wedstrijdaquaria per deelnemer

Per deelnemer is het mogelijk om met maximaal 3 groepen per categorie mee te doen.

Hoeveelheid garnalen per aquarium

Per aquarium moeten er minimaal 3 garnalen worden ingezonden en maximaal 5.

De beste 3 worden gejureerd. Bij minder dan 3 garnalen volgt diskwalificatie.

Categorieën

Categorie 1: Neocaridina davidii + Neocaridina Rili all colours.

Categorie 2: Super crystal red + black.

Categorie 3: Red bee all grades.

Categorie 4: Black bee all grades.

Categorie 5: Tiger variants.

Categorie 6: Pinto red and black.

Categorie 7: Red ‘Shadow bee’ Clasic colors and bee-influanced Signes (full,lined,saddeld,banded,mosura,Hinomaru and co.)

Categorie 8: Black ‘Shadow bee’ Clasic colors and bee-influanced Signes (full,lined,saddeld,banded,mosura,Hinomaruand co.)

Categorie 9: Caridina sp. ‘Blue and Red Bolt’,’Steel blue and red’, ‘Snow white’, variants.

Categorie 10: Caridina sp. ‘Fishbone’+’Galaxy’variants.

Categorie 11: Caridina sp. crossbreeding

Richtlijnen jurering:

Wat wordt er gediskwalificeerd?

  • Bij minder dan 3 levende garnalen.
  • Garnalen met Carapax afwijkingen en andere deformatie/schildafwijkingen.
  • Parasieten, zuigwormen, klokdiertjes en andere ziektebeelden.
  • Te kleine garnalen (kleiner dan +/- 2 cm).

Wat wordt niet gediskwalificeerd?

  • Ingeschreven in de verkeerde categorie (garnalen zullen in de juiste categorie worden geplaatst).
  • Een missend pootje of bijvoorbeeld een klein stukje van de staart gebroken etc.

Jury

De juryleden worden door de wedstrijdleiding aangesteld en geïnstrueerd.

Wanneer een jurylid zelf meedoet aan de wedstrijd mag deze niet zijn eigen garnalen jureren. Om deze reden is alleen de wedstrijdleiding op de hoogte in welk aquarium de garnalen van iedere deelnemer zich bevinden.

De jurering zal zaterdag 24 november plaats vinden.

De jury zal de garnalen beoordelen op onder andere kleur, patroon, gezondheid en de algehele indruk van de groep. De jury keurt aan de hand van internationale keuringsrapporten, die speciaal zijn afgestemd op iedere categorie.

Wanneer de punten zijn opgeteld en er blijkt een gelijkstand te zijn binnen een categorie, dan wijst de wedstrijdleiding twee juryleden aan om een herkeuring te doen. Komen zij er niet uit, dan bepaalt de wedstrijdleiding de winnaar.

 De deelnemer die de meeste punten heeft behaald van alle categorieën samen wint de Grand Champion bokaal.

 De prijsuitreiking zal zondagmorgen zijn om 11.00 bij de stand van de wedstrijd.

Reglement voor de wedstrijd

Aanmelden voor de wedstrijd

Deelnemers kunnen uitsluitend op vrijdag 23 november 2018 voor 15:00 de garnalen inbrengen voor de wedstrijd op vertoon van hun bewijs van inschrijving. De deelnemer dient zich persoonlijk te melden bij de wedstrijdleiding bij de aanmeldtafel. Deze zal te vinden zijn bij de stand van Fishfarmonline bij de wedstrijd.

Wanneer de dieren door iemand anders worden gebracht, moet dit van te voren schriftelijk zijn opgegeven bij de organisatie via dutchshrimpcontest@gmail.com Het is toegestaan de showdieren door iemand anders af te laten leveren, maar meld dit wel van te voren, anders worden de dieren niet aangenomen.

Door in te schrijven verklaart de deelnemer automatisch dat de dieren die deelnemen aan de wedstrijd niet besmet/ in aanraking zijn geweest met een (bacteriële) ziekte.

Nadat de betaling van de inschrijving is ontvangen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname, welke meegenomen moet worden bij het inbrengen van de dieren. Zonder dit formulier is het niet mogelijk dieren in te schrijven.

Voor de deelnemers die hun dieren weer komen ophalen houdt de organisatie een lijst bij van de aquaria-nummers. Zo is de eigenaar er van verzekerd dat deze de eigen dieren weer meekrijgt. De aquaria-nummers worden van te voren niet bekend gemaakt aan de deelnemers, en ook niet aan de medewerkers.

Ontvangst en uitzetten wedstrijddieren

Bij de inschrijving zal iemand van de organisatie de dieren aannemen.

Het is verplicht om op de zak waar de garnalen inzitten de categorie en het aantal garnalen te schrijven. Dit moet duidelijk leesbaar zijn en met watervaste stift op de zakken zijn aangebracht. Het is NIET toegestaan om de naam van de deelnemer op de zak te vermelden.

Mocht worden geconstateerd dat de verkeerde garnalen zijn meegenomen dan ingeschreven, dan zullen deze dieren opgevangen worden in een aquarium buiten de wedstrijd om. Deze dieren worden gediskwalificeerd.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verpakkingsmateriaal. Deze wordt niet door de organisatie bewaard.

Ophalen van de dieren

De garnalen kunnen zondag 25 November tussen 15.00 en 17.00 worden opgehaald. De garnalen worden uitgevangen door medewerkers van de wedstrijd. De garnalen worden verpakt in standaard viszakken. Op de zak wordt de naam van de eigenaar geschreven.

De garnalen die niet worden opgehaald zullen eigendom worden van de DSC. De garnalen zullen verkocht worden ten bate van de DSC.

Alleen na het overhandigen van het deelnameformulier krijgt de deelnemer de garnalen terug. Het is niet toegestaan de garnalen zelf uit de aquaria te halen.

Water

Voor de Caridina garnalen wordt gebruik gemaakt van osmosewater met GH+.

Voor de Neocaridina garnalen wordt gebruik gemaakt van kraanwater.

Het is niet toegestaan om iets aan het water toe te voegen, mits overlegd met de wedstrijdleiding.

Verkoop van de wedstrijdgarnalen

De gedoneerde garnalen zullen op zaterdag 24 november na de jurering en zondag 25 november verkocht worden. Op de aquaria met de gedoneerde garnalen komen kaarten met de prijzen.

De aangekochte garnalen kunnen alleen contant betaald worden en dient direct te geschieden. De dieren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Na de verkoop worden de dieren uitgevangen door een medewerker van de wedstrijd en verpakt in een waterdichte verpakking.

De koper dient zelf te zorgen voor gepast transport materiaal, rekeninghoudend met de mogelijke lage temperaturen in de tijd van het jaar.

De opbrengsten van de veiling zullen gebruikt worden om de kosten te dekken voor het organiseren van deze wedstrijd.

 Algemeen

De wedstrijdleiding kan ten alle tijden besluiten af te wijken van het reglement. In voorkomende gevallen, waarin het reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding beslissen. De organisatie van Dutch Shrimp Contest behoudt zich het recht deelnemers te weigeren deel te nemen aan de wedstrijd, ook zonder opgaaf van redenen. De organisatie van Dutch Shrimp Contest en Vivarium zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan deelnemende garnalen. Foto’s van deelnemende garnalen kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden.

Het is deelnemers niet toegestaan reclame-uitingen, in welke vorm dan ook, aan te brengen in- of rond de aquaria.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico.